صورت وضعیت نویسی

صورت وضعیت invoice  صورت‌ وضعیت به معنای صورت کارکرد ماهانه یک پیمانکار است که کارکرد خود را در قالب جداول بر اساس نوع قرارداد، تسلیم دستگاه مشاور می­کند. انواع صورت وضعیت: صورت‌وضعیت موقت صورت‌وضعیت ماقبل قطعی صورت‌وضعیت قطعی انواع قرارداد: قرارداد بر اساس فهرست بها قرارداد قیمت واحد Unit Rate قرارداد به صورت موافقت نامه…

برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست؟

برنامه ریزی و کنترل پروژه Project planning and control برنامه ریزی پروژه برنامه ریزی پروژه شامل مدل سازی و  پیشبینی هایی است که در طول زمان اجرای یک پروژه رخ میدهد هدف این است که برای هر نوع سناریو آماده باشیم و بدون فکر کاری را انجام ندهیم پروژه زمانی اتمام می یابد که تمام…

10  ویژگی اصلی PMO  در کلاس جهانی

10  ویژگی اصلی PMO  در کلاس جهانی Top 10 Features of World Class PMO بسیاری از سازمان ها ، بزرگ و کوچک ، PMO ایجاد کرده اند. اما در واقع چه چیزی PMO متوسط ​​را از PMO کلاس جهانی متمایز می کند؟ اصطلاح PMO ، غالباً  برای توصیف و تعریف دفتر مدیریت پروژه استفاده می…

استاندارد PMBOK

استاندارد PMBOK PMBOK PMBOK یک استاندارد است که آن را موسسه PMI تهیه و ارائه کرده است. این استاندارد برای مدیریت هرنوع پروژه ای کافی است اما اجرای تمام آن برای هر پروژه ای کار نشدنی است لذا باید با توجه به شرایط پروژه استاندارد را برای به کارگیری شخصی سازی کنیم هم اکنون نسخه…

آشنایی با PMO

PMO چیست؟   دفتر مدیریت پروژه PMO Project Management Office یا همان دفتر مدیریت پروژه دفتر مدیریت پروژه نقش اساس در استاندارد سازی سازمان پروژه دارد . دفتر مدیریت پروژه مسئول پروژه‌های سازمان است. این پروژه‌ها می توانند مستقل از هم و یا مرتبط با هم باشند و در تعامل با هم و در جهت…